• Lindevangskolen
image

Kontakt

E-mail

Telefon  

38210760 (Direkte)
31210750 (Lindevangskolen)

             

Arbejdet består i:

  • at yde hjælp til børn og unge mellem 0 og 18 år, der har problemer med stemme, stammen, sprog, udtale eller hørelse.

  • at undervise de børn, der har behov.

  • at give råd og vejledning til de voksenpersoner, der har med børnene at gøre.

  • Herudover medvirkes til afklaring af børns læse- stave problemer i samarbejde med psykologen.

Et ønske om tale-hørelærerens bistand kan komme fra forældre, lærere, psykolog eller sundhedsplejerske.

Intet barn kan dog henvises uden forældrenes samtykke.

 

Forældre og lærere kan altid henvende sig til skolens tale-hørelærer for en uforpligtende samtale og eventuelle spørgsmål.