• Lindevangskolen
image

Kontakt

Skolepsykolog:
Lina Mandersson

3821 0759

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR er en uafhængig rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens skoler og daginstitutioner samt forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge mellem 0-17 år.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, som ledes af chefpsykolog Malene Hein Damgaard.

I PPR er der ansat psykologer, talepædagoger, fysioterapeuter og en socialrådgiver. Desuden har vi tæt samarbejde med Familie- og Ungerådgivningen, som også er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, med sundhedsplejen samt med Ungdommens Uddannelsesvejledning, ved overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse/erhverv.

 

Hvornår kan PPR Hjælpe?

PPR yder rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-17 år. Rådgivningen henvender sig til lærere og pædagoger i kommunens skoler og daginstitutioner. Hvis der indstilles til PPR vedrørende et barn/en elev, vil indstillingen altid foregå i samarbejde med barnets forældre.

Herfra kan vi tilbyde råd og vejledning, f.eks. hvis barnet:

  • ikke trives i skole eller daginstitution

  • udvikler sig langsomt (fx forsinket i sin motoriske eller sproglige udvikling)

  • har et handicap

  • har faglige vanskeligheder

  • har adfærds-, kontakt og trivselsvanskeligheder i skole- eller daginstitutionsregi

  • har tale-, høre- og sprogvanskeligheder

Skolens og institutionens ledelse samt sundhedsplejersken har mulighed for at indstille til PPR, hvis I som forældre er indforståede med det.

PPR kan efter aftale med forældrene formidle kontakt og henvise til andre sagkyndige, institutioner eller Familieafdelingen i kommunen.