• Lindevangskolen
image

Sundhedspleje på Frederiksberg

Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever I 0.klasse, 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse. Vi taler med børnene om sundhed og trivsel. Barnet bliver i løbet af sin skoletid syns og høreprøvet – vejet og målt. I samarbejde med jer forældre, laver vi en vurdering af jeres barns sundhed og trivsel og vi kan støtte og vejlede jer i disse forhold, evt. henvise til en anden faggruppe. 


I 9. klasse taler Børneungelægen med børnene om sundhed. 


I 0. klasse vil I og jeres barn blive inviteret til en undersøgelse og samtale; til de følgende samtaler vil børnene komme uden forældre, enkeltvis eller i grupper. 


Sundhedsplejersken tilbyder på øvrige klassetrin undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner. Det kan dreje sig om emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol m.m.


Det kan dreje sig om alt fra høre og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, til dødsfald i nærmeste familie og meget mere. Sundhedsplejersken kan  også inddrage børneungelægen efter aftale med forældrene.

Kontakt

Sundhedsplejerske:
Anne Mette Palmgreen

træffes tirsdag & fredag
[email protected]
mobilnr. 28981106

Jeanette Steffin
træffes mandag & torsdag

[email protected]
mobilnr. 28981206